Card điều khiển Led

Card điều khiển Led

Showing 1–12 of 147 results

 • Processor Novastar J6-1

  Processor Novastar J6

  Processor Novastar J6: là Processor có thể điều khiển hệ thống màn hình led 4K. Với nhiều tính năng vượt trội: Chống nhiều Layer, chuyển mạch tốt...

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh DV4

  Bộ xử lý hình ảnh DV4

  Bộ xử lý hình ảnh DV4 | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink DV4 | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh Signal Distributor

  Bộ xử lý hình ảnh Signal Distributor

  Bộ xử lý hình ảnh Signal Distributor | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink Signal Distributor | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh D6-1

  Bộ xử lý hình ảnh D6

  Bộ xử lý hình ảnh D6 | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink D6 | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh D4-1

  Bộ xử lý hình ảnh D4

  Bộ xử lý hình ảnh D4 | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink D4 | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh VSP628 pro

  Bộ xử lý hình ảnh VSP628 pro

  Bộ xử lý hình ảnh VSP628pro | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink VSP628 pro | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh X1 Pro E-1

  Bộ xử lý hình ảnh X1 Pro E

  Bộ xử lý hình ảnh X1 Pro E | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink X1 Pro E | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh X1 Pro

  Bộ xử lý hình ảnh X1 Pro

  Bộ xử lý hình ảnh X1 Pro | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink X1 Pro | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh X1

  Bộ xử lý hình ảnh X1

  Bộ xử lý hình ảnh X1 | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink X1 | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh VSP5360

  Bộ xử lý hình ảnh VSP5360

  Bộ xử lý hình ảnh VSP5360 | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink VSP5360 | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh VSP168HD

  Bộ xử lý hình ảnh VSP168HD

  Bộ xử lý hình ảnh VSP168HD | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink VSP168HD | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ
 • Bộ xử lý hình ảnh VSP168S

  Bộ xử lý hình ảnh VSP168S

  Bộ xử lý hình ảnh VSP168S | Bộ xử lý hình ảnh | processer RGBlink VSP168S | Liên Hệ ngay : 09666.13666 – 0904.437.437 – 0968.086.529

  Giá : Liên Hệ

yêu cầu tư vấn