LED 7 THANH

LED 7 THANH CATHODE

Thông số làm việc của LED:

Điện áp = 2V
Dòng = 20mA

    LED 7 đoạn hay LED 7 thanh là 1 linh kiện rất phổ dụng, được dùng như là 1 công cụ hiển thị đơn giản nhất. Trong LED 7 thanh bao gồm ít nhất là 7 con LED mắc lại với nhau , vì vậy mà có tên là LED 7 đoạn là vậy ,7 LED đơn được mắc sao cho nó có thể hiển thị được các số từ 0 – 9, và 1 vài chữ cái thông dụng, để phân cách thì người ta còn dùng thêm 1 led đơn để hiển thị dấu chấm (dot).

  LED 7 thanh dù có nhiều biến thể nhưng tựu chung thì cũng chỉ vẫn có 2 loại đó là :
+ Chân Anode chung (chân + các led mắc chung lại với nhau.)
+ Chân Katode chung (Chân – các led được mắc chung với nhau.)

Đối với loại Anode chung:  Chân 3 và 8 là 2 chân Vcc (nối ngắn mạch lại với nhau, sau đó nối chung với chân anode của 8 led đơn), vậy muốn led nào đó sáng thì chỉ việc nối chân catot xuống mass. Điện áp giữa Vcc và mass phải lớn hơn 1.3V mới cung cấp đủ led sáng, tuy nhiên không được cao quá 3V.

Trong các mạch thì thường dùng nguồn 5V nên để tránh việc đót cháy led thì cách đơn giản nhất là mắc thêm trở hạn dòng.

 

Bài Viết Liên Quan

yêu cầu tư vấn